Odwiedziło nas 113035 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
15.04
2019
KOLEJNY PROJEKT STOWARZYSZENIA
Seniorzy i mieszkańcy gminy Lądek na spotkaniu edukacyjno – Projektu pn. . "Międzypokoleniowo, aktywnie, zdrowo - wspólny czas dla wspólnego jutra ".

         

 

  W pierwszych dniach kwietnia odbyło się spotkanie edukacyjno – informacyjne  w ramach projektu  pn.  " Międzypokoleniowo, aktywnie, zdrowo - wspólny czas dla wspólnego jutra ".                               Projekt realizowany jest  przez Stowarzyszenie „ Warto Pomagać” w partnerstwie z Lądkowskim  Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lądku, Świetlicą Wiejską w Ciążeniu .   Głównym kierunkiem działań w projekcie jest „ Aktywność  fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób starszych”.                                                                                                                                            

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz, Pani Wice Wójt Ewa Jedlikowska , mieszkańcy Gminy Lądek , a przede wszystkimi seniorzy członkowie Stowarzyszenia „ Warto Pomagać” oraz  Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lądku oraz Klubu Senior + W Ciążeniu.   Podczas pierwszej części spotkania  zostały przeprowadzone prelekcje na tematy: Roli aktywności fizycznej, społecznej oraz  odżywiania w życiu człowieka. Prelekcje przeprowadziły  aktywne seniorki , Pani Zofia Wawrzyniak, Halinka Miętkiewicz oraz dietetyczka -Sylwia Bartosik.  Natomiast podczas drugiej części spotkania przewodnicząca Janina Taras zaprezentowała  główne założenia projektu „Międzypokoleniowo, aktywnie, zdrowo - wspólny czas dla wspólnego jutra ", m. in.   cele projektu, działania oraz zasady i kryteria uczestnictwa w  projekcie. Przewidziane  działania w projekcie to : gimnastyka dla zdrowia ,  wyjazdy  na basen,  międzypokoleniowe integracje kulinarne, wyjazdowe warsztaty zdrowia nad morzem, spotkanie podsumowujące projekt. Podczas rozmów stolikowych przy kawie i ciasteczku uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia, spostrzeżenia  oraz wstępnie deklarowali swoje uczestnictwo w projekcie.  Spotkanie przebiegów w bardzo  miłej atmosferze

Zadanie to  jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy - Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2019.    

              

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".