Odwiedziło nas 113032 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
02.02
2021
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019r.

STOWARZYSZENIE „WARTO POMAGAĆ”

UL. RYNEK 26

62-406 LĄDEK

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019r.

na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

 

Poz.                                                          Wyszczególnienie                                        Kwota za rok                Kwota za rok

                                                                                                                                              poprzedni                     poprzedni

 

 1. A.      Przychody z działalności statutowej                                                            57 707,00                     148 798,00
  1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego            43 957,00                     130 098,00
  2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego                 13 750,00                       18 700,00
  3. Przychody z pozostałej działalności                                                      0,00                                 0,00

 

 1. B.      Koszty działalności statutowej                                                                      57 295,57                     142 170,46
  1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                    43 545,57                     123 470,46
  2. Koszty odpłatnej działalności  pożytku publicznego                       13 750,00                       18 700,00
  3. Koszty pozostałej działalności statutowej                                              0,00                                 0,00

 

 1. C.      Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)                                                     411,43                        6 627,54
 2. Przychody z działalności gospodarczej
 3. Koszty działalności gospodarczej
 4. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)                                                      0,00                               0,00

 

 1. G.      Koszty ogólnego zarządu                                                                                     1 834,71                       1 117,53

 

 1. H.      Zysk (strata) z działalności (C+F+G)                                                                  -1 423,28                       5 510,01

 

 1. Pozostałe przychody operacyjne
 2. Pozostałe koszty operacyjne
 3. Przychody finansowe
 4. Koszty finansowe
 5. M.    Zysk (strata) brutto (H+I+J+K+L)                                                                       -1 423,28                        5 510,01
 6. Podatek dochodowy
 7. O.     Zysk (strata) netto (M-N)                                                                                    -1 423,28                       5 510,01

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".