Odwiedziło nas 113049 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
02.04
2013
Rok 2009
Działalność Stowarzyszenia nabiera impetu :) Kolejne realizowane działania i projekty.
  • "Zaplanuj swoją przyszłość" - edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach z terenów wiejskich, dofinansowanego ze środków Nartodowego Banku Polskiego. Program warsztatów: wykształcenie pozytywnych nawyków potrzeby do umiejętnego zarządzania pieniądzem przy uwzględnieniu celów wyznaczonych na przyszłość, łączenie elementów ekonomicznych i krzewienia przedsiębiorczych postaw życiowych - planowania finasowego, oszczędzania, efektywnego i świadomego korzystania z oferty banków itp.
  • "Wiosną w Krakowie - spotkanie z historią, wypoczynkiem, nauką" Celem projektu było stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości nauki, wypoczynku i zabawy w pięknym polskim mieście Krakowie. Dofinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  • "Nadwarciański Park Krajobrazowy oczami dzieci i młodzieży". Projekt zakładał promocję walorów turystycznych i przyrodniczych Nadwrciańskiego Parku Krajobrazowego, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, zorganizowanie atrakcyjnych, pożytecznych form spędzenia czasu wolnego w Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu. Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Słupcy.
  • "Nasz plac nabiera kolorów" Zorganizowanie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i atrakcyjnych chwil wypoczynku wakacyjnego w swojej miejscowości. Dofinansowanie: Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie.
  • "Ziarenko nadziei w świątecznych tradycjach" Projekt zakładał zainicjowanie procesu współpracy wiejskich kobiet ze społecznością lokalną, organizacją pozarządową poprzez zorganizowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalno oświatowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Słupcy.
  • "Przyjazne świetlice  - nauka, rozrywka, zabawa" to cykl zajęć i imprez okolicznościowych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin uczęszczających do Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu, Dolanach, Ratyniu. Dotacja: Urząd Gminy Lądek
  • "Dla siebie i innych - dzielimy się każdą chwilą naszego dojrzałego życia" w czasie realizacji zadań kreowano wizerunek aktywnego seniora, promowano zdrowy, aktywny styl spędzania czasu wolnego. Dotacja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".