Odwiedziło nas 113038 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
04.04
2013
Rok 2010
To już trzeci rok naszej działalności:)
  • "Nasza szansa na rozwój" - Projekt zakładał cykl zajęć i imprez okolicznościowych promujących aktywny, pożyteczny styl spędzania czasu wolnego bez agresji, alkoholu w Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu i Gminnym Ośrodku Kultury w Lądku. Dofinansowanie z Urzędu Gminy w Lądku.
  • Promocja Województwa Wielkopolskiego w Kraju i poza granicami, w tym także w regionach partnerskich Województwa. Projekt pt. "Dolna Saksonia - Wielkopolska: kultura niemiecka, kultura polska, w historyczno scenicznej edukacji." Celem zadania było: zbliżenie kulturowe obu regionów poprzez realizację muzyczno scenicznych elementów projektu, obustronna wymiana młodzieży i innych uczestników projektu służąca zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców obu regionów. Zadanie realizowane było we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy / Starostwo Powiatowe. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
  • Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Zrealizowano projekt pt. "Wakacje nad morzem - lato lędzie piękne tego roku" Organizacja bezpiecznych i atrakcyjnych form wypoczynku dla 45 grupy dzieci i młodzieży połączonego z zajęciami profilaktycznymi, sportowymi, wycieczkami, odpoczynkiem i plażowaniem nad morzem pozwoliła mile i bezpiecznie spędzić chwile wakacyjne. Uczestnictwo w grach i zabawach, wycieczkacvh pozwoliło dzieciom i młodzieży rozwinąć swoje zainteresowania, poprawić sprawność fizyczną, odporność zdrowotną. Zadanie realizowane było przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Prtoblemów Alkoholowych / Gminą Lądek.
  • "Bank Dziecięcych Uśmiechów" - projekt pt. "Z fundacją raźniej idziemy do szkoły". Wyposażenie 66 dzieci z gminy Lądek w pomoce szkolne. Plecaki pełne uśmiechów, była to duża pomoc dla rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci, dzieci potrzebujących zauważenia - pomocy. Zadanie to realizowane było przy współpracy Fundacji BZ WBK w Warszawie.
  • "Zrozumieć starość - profilaktyka zdrowotna wieku starczego." Nasze działania w tym projekcie to: zorganizowanie cyklu spotkań, prelekcji, pobudzenie aktywności fizycznej seniorów. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lądku. Dofinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
  • "Uwierz w siebie - aktywizacja kobiet wiejskich w życiu społecznym" - celem tego projektu była aktywizacja kobiet wiejskich w życiu społecznym, podniesienie ich to szansa na rozwój: komunikacji społecznej, zainteresowań, pasji! Cele zadania to:  zorganizowanie cyklu zajęć i imprez okolicznościowych, wyrównanie szans edukacyjnych i wychowawczych rodzin i dzieci poprzez prowadzenie placówek wsparcia rodzinnego. Rezultatem tych działań było zwiększenie aktywności, integracja młodych ludzi, społeczeństwa lokalnego do wspólnych działań - organizacji bezpiecznego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Zadanie realizowane było przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lądku. Dofinansowany w ramach programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".