Odwiedziło nas 117238 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
04.04
2013
Rok 2011
Wypoczynek, edukacja, profilaktyka, tradycje świąteczne:)
  • "Wypoczynek, nauka zabawa" organizacja wypoczynku, w trakcie ferii zimowych 2011 w Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu i Gminnym Ośrodku Kultury w Lądku dla 40 osobowej grupy dzieci z rodzin z problemami uzależnień, połączonego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi: elementami treningu asertywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz uczestniczenie w imprezach sportowych, wyjazdach na basen, do kina, w zabawach i konkursach.
  • "Edukacja wypoczynek nad morzem" - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich dla 45 osobowej grupy dzieci w powiatu słupeckiego poprzez zorganizowanie bezpiecznych form spędzenia chwil wakacyjnych z elementami zajęć profilaktyki prozdrowotnej, zajęć sportowych, rozwijanie zainteresowań, rekreacja i wypoczynek nad morzem.
  • Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży i osółb starszych, projekt pt. "W zdrowym ciele - zdrowy duch." Projekt zakładał organizację pożytecznego i bezpiecznego czasu wolnego dla 50 osobowej grupy młodzieży i dorosłych ze wsi Ciążeń. Promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie zainteresowań w Świetlicy, Bibliotece w Ciążeniu poprzez cykl zajęćprofilaktycznych, spotkań dyskusyjnych, wymiana doświadczeń, udział w konkursach, promowanie aktywnego stylu życia: wycieczki piesze, rowerowe itp.
  • "W świątecznym klimacie - czar Świąt Bożonarodzeniowych" - to pielęgnowanie tradycji, kultury, przekazywanie zwyczajów, przeżywanie radosnych Świąt Bożegio Narodzenia poprzez uczestnictwo w spotkaniach z twórczością, kolędą, udział w konkursach, spotkaniu integrującym i podsumowującym projekt.
  • "Niech oczarują nas Święta - tradycje, prezenty". Projekt zakładał zorganizowanie twórczego i wartościowego spędzenia czasu wolnego w okresie Bożego Narodzenia dla 88 grupy dzieci z rodzin żyjących na skraju ubustwa, rodzin wielodzietnych,, matek samotnie wychowujących dzieci, potrzebujęcych pomocy. Projekt realizowany był w Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu i Gminnym Ośrodku Kultury w Lądku poprzez udział w spotkaniach związanych z pielęgnowaniem i kultywowaniem tyradycji Bożonarodzeniowych. Obdarowanie dzieci upominkami - spotkanie z Mikołajem.
Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".