Odwiedziło nas 113036 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
04.04
2013
Rok 2012
5 - lecie działalności Stowarzyszenia:) Kolejne projekty i działania:)
  • Projekt pt. "Ferie bez nudy" - adresowany był do 40 osobowej grupy młodych ludzi z rodzin z problemami uzależnień oraz z problemami społecznymi z gminy Lądek. Projekt zakładał zorganizowanie zimowego wypoczynku z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi z elementami treningu asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz organizacji konkursów, zqabaw, imprez sportowychm, wyjazdów na basen i do kina. Dofinansowanie przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
  • Projekt pt. "Strażnicy uśmiechu - warsztaty profilaktyczne z elementami wyjazdowych form aktywnego, kulturalnego spędzania czasu wolnego" - pomoc dzieciom w budowaniu ich stabilności emocjonalnej, rozwijanie optymalnych strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami oraz poprawę ich umiejętności komunikacyjnych. Projekt zrealizowany był w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Ratyniu. Reralizacja zadań w projekcie pozwoliła wzbogacać dziecięcą wiedzę o sobie i innhych ludziach poprzez interakcje podczas zabawy, poprzez aktywny i kulturalny sposób spędzania czasu wolnego. Dofinansowanie Urząd Gminy Lądek.
  • "Nadmorska przygoda; profilaktyka - wypoczynek - rekreacja" to zorganizowanie i stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości spędzenia atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, (elementy treningu asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów , radzenie sobie w trudnych sytuacjach itp.) dla 42 osobowej grupy dzieci i młodzieży z gminy Lądek. Projekt został dofinansowany przez Urząd Gminy w Lądku, Fundację PKO Bank Polski w Warszawie.
  • "Nasza wieś w obiektyweie młodzieży" - projekt adresowany był do 20 osobowej grupy młodzieży w wieku 13 - 19 lat z terenu gminy Lądek. Projekt zakładał pobudzenie aktywności młodzieży z gminy Lądek w życiu kulturalnym i społecznym w najbliższym środowisku poprzez podwyższenie wiedzy i umiejętności fotografowania / dziennikarstwa, grafiki komputerowej. Co pozwoliło młodym ludziom aktywnie włączyć się w procespoznania, diagnozę środowiska przedstawiającą klimat, charakter i architekturę gminy Lądek. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lądku. Realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność Równać Szanse 2011 - Regionalny Konkurs Grantowy.
  • Projekt pt. "Nasza wieś Pięknieje" zakładał pobudzenie aktywności mieszkańców i stworzenie przestrzeni na aktywny wypoczynek mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw - wypoczynku i rekreacji, upiększenie - zasadzenie roślin zielonych, promocję projektu, zorganizowwanie na terenie placu zabaw festynu - jarmarku smaków i plonów mieszkańców sołectwa wsi Ląd (spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno - rekreacyjnym). Projekt dofinansowany był przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Departament Rozwoju Rolnictwa w Poznaniu.
Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".