Odwiedziło nas 113025 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
02.09
2013
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 2012 - 2013 rok
"Most międzypokoleniowy"

                                                                                                                              

Stowarzyszenie „ Warto Pomagać”                                      Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych    

                                                                                                     na 2012-2013 rok                                                                                                                                                        

 

                                     „ Most  międzypokoleniowy”

      Stowarzyszenie „ Warto Pomagać”   przystąpiło do konkursu Rządowego Programu  na Rzecz Aktywności Społecznej  Osób Starszych na lata 2012-2013 druga edycja, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt pt. „Most międzypokoleniowy„ otrzymał bardzo wysoką ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania.   

Całkowity koszt projektu to 95 005.00 złotych w tym wkład osobowy- praca osób na zasadzie wolontariatu 16 660.00 złotych. Kwota przyznana do dofinansowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie to 77 195.00 złotych.

Zadanie publiczne pod nazwą „ Most międzypokoleniowy” realizowane jest przez Stowarzyszenie „ Warto Pomagać” z siedzibą w Ratyniu, jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013. /druga edycja/

      Nasz projekt pt. "Most międzypokoleniowy” zakłada wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów, integrację wewnątrz i międzypokoleniową (seniorów 60+ i różnych grup wiekowych) w gminie Lądek. Wspólne działania w obszarze kultury, edukacji, rozwijania zainteresowań, aktywności społecznej i rekreacji to przestrzeń do integracji, rozwijania solidarności międzypokoleniowej, budowania sieci społecznej w tym wolontariatu wewnątrz i  międzypokoleniowego .

 

 

Główne cele projektu to:

 • Zwiększenie  różnorodności  i  poprawa  jakości  oferty  edukacyjnej i informacyjnej dla osób starszych 60+ z gminy Lądek
 • Stworzenie  warunków dla aktywności społecznej  oraz  integracji wewnątrz i międzypokoleniowej  seniorów  60+ i młodszych  grup wiekowych  poprzez  wspieranie  działań  promujących  aktywny kulturalny i zdrowy styl życia  w najbliższym środowisku,
 • Zwiększenie  dostępności i podniesienie jakości usług  społecznych: aktywnego i zdrowego stylu życia, spotkań z kulturą, rozwijanie zainteresowań pasji wśród seniorów i młodszych grup wiekowych, promując przy tym integrację wewnątrz i  międzypokoleniową.

 

   Program nasz realizowany jest w partnerstwie z: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lądku, Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Lądzie nad Wartą, Szkołami Podstawowymi w Ratyniu, Lądku, Ciążeniu.

 W ramach programu przewidziane są  działania;

 •  Konferencja edukacyjno- informacyjna  „ Świat (nie) przyjazny seniorowi” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lądek.

Celem konferencji jest zapoznanie słuchaczy z niektórymi zapisami, aktami prawnymi między innymi: z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, zagadnień psychologii, i niebezpieczeństw z jakimi może się spotkać senior i inne grupy społeczne w dzisiejszym świecie.

 

 •  Bezpłatne porady prawne i obywatelskie prowadzić będzie specjalista z zakresu prawa /dwa razy w miesiącu: lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku/ w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca. Porady prawne będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu na formularzu zgłoszeniowym do Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku lub Oratorium w Lądzie osobiście, telefonicznie pod numer 63 276 35 08 lub email. O terminie przeprowadzenia  bezpłatnej porady prawnej  zgłoszona osoba  zostanie  powiadomiona  telefonicznie  lub  Email,

 

 • Konsultacje z psychologiem dla seniorów 60+ i innych grup wiekowych to rozmowy, porady, ćwiczenia komunikacji społecznej. Konsultacje z psychologiem  pozwolą ludziom starszym i osobom potrzebującym pomocy wsparcia  psychologicznego – przełamać często stres, depresję, samotność. Tu także należy wcześniej zarejestrować, zgłosić  konsultację.
 • Festyn rodzinny „ Most międzypokoleniowy” organizatorem będzie Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Lądzie nad Wartą.
 • Wyjazdy na basen, zajęcia rekreacyjne na basenie. Przewidzianych jest 6 wyjazdów zaczynając od miesiąca lipca.
 • Warsztaty malarskie dla seniorów + inne grupy wiekowe. To cykl spotkań 15 osobowej grupy gdzie zarówno seniorzy jak i młodsze pokolenie będzie miało okazję rozwijać i odkrywać swoje talenty a zarazem atrakcyjne spędzić czas wolny.
 • Warsztaty kulinarne i racjonalnego żywienia. Prowadzone będą w trzech miejscowościach w Lądku, Ratyniu, Ciążeniu. Na spotkaniach seniorzy i młodsze grupy wiekowe wspólnie z trenerem będą poznawać, dyskutować na temat zdrowego odżywiania. Zajęcia wzbogacone będą o zajęcia praktyczne /przygotowanie zdrowych posiłków/.
 • Warsztaty ABC komputerowe seniora 60+ /zajęcia prowadzone będą w trzech miejscowościach w Szkole Podstawowej w Lądku, Ciążeniu i Ratyniu. W warsztaty zaangażowani będą młodzi wolontariusze, którzy będą pełnić funkcję opiekunów seniorów.
 • Wizyta studyjna w Uniejowie , rekreacja  połączona z profilaktyką z elementami socjoterapii pt. „Jak nie wykluczać się społecznie”
 • Wyjazd do teatru, Wyjazd do teatru przewidzieliśmy na miesiąc listopa i tu także przewidziana jest 30 osobowa grupa seniorów oraz 15 osobowa grupa w różnym wieku.
 • Konkurs dla grup nieformalnych „Domowe przysmaki przyprawiane tradycją i współczesnością” KONKURS ogłoszony zostanie w miesiącu listopadzie.
 • Cykl spotkań pt. „ W świątecznym klimacie czar świąt Bożego Narodzenia” zajęcia plastyczne, teatralne, spotkanie wigilijne.
 • Na zakończenie projektu przewidujemy  - Spotkanie podsumowujące projekt.

 Więcej informacji można otrzymać na stronach internetowych:                                   www.gminaladek.pl         www.stowarzyszeniewartopomagac.pl

                                                                                                                                   

Zadanie publiczne pod nazwą „ Most międzypokoleniowy"
realizowane przez Stowarzyszenie „ Warto Pomagać” z  siedzibą w Ratyniu
jest współfinansowane ze środków otrzymanych od lityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

 

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".