Odwiedziło nas 113054 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
17.09
2014
"Krok w przyszłość -aktywna szkoła-aktywne społeczeństwo ”
Kolejny Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Warto Pomagać"

"Krok w przyszłość -aktywna szkoła-aktywne społeczeństwo ”

 

                                       

Projekt  realizowany przez Stowarzyszenie „ Warto Pomagać” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową i OSP w Ratyniu w okresie 02.06.2014 do 30.12.2014r. 

 

  Projekt zakłada podniesienie szans edukacyjnych , kulturalnych i życiowych dzieci/młodzieży oraz społeczności lokalnej  z gminy Lądek w okresie 01.06.2014 do 31.12.2014 poprzez rozwój       i upowszechnienie aktywnych form integracji społecznej wokół rozwoju osobowości, mobilności i kreatywności, przełamania uprzedzeń, pomocy w odkrywaniu własnych potrzeb i najbliższego środowiska.
Celami szczegółowymi projektu są:
•upowszechnienie ciekawych i pożytecznych form zajęć pozalekcyjnych włączając w działania i uczestnictwo rodziców i społeczność lokalną,
•promowanie aktywnego , zdrowego stylu życia dzieci/młodzieży, społeczności lokalnej poprzez kulturę fizyczną, wycieczki edukacyjne, aktywny i pożyteczny wypoczynek,
•stworzenie warunków do rozwoju aktywności społeczeństwa naszego środowiska, samorealizacji i odkrywania nowych możliwości, rozwoju osobowości i kreatywności poprzez zwiększenie dostępności do edukacji, kultury i rekreacji/warsztatów tematycznych, imprez okolicznościowych, działań na rzecz najbliższego środowiska/.
•podwyższenie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach na zasadzie wolontariatu oraz integracja z otoczeniem, możliwość budowania perspektyw na lepszą przyszłość.

 

Przewidziane działania w projekcie:

  • Festyn/piknik pn. „ Szkoła - rodzina - środowisko to jedna drużyna” ,
  • „ W zdrowym ciele – zdrowy duch” – zajęcia sportowo – rekreacyjne, wyjazdy na basen,
  •  Wyjazdowe warsztaty  pod hasłem „ Bądź Kreatywny”,
  • Warsztaty pn. „ Szkolne teatrałki „
  • Spotkania warsztatowe pn.” Klub aktywnego czytelnika”
  •   Spotkania Warsztaty artystyczne” „ Mali twórcy arcydzieła ludowego” ,
  • Wyprawa po wiedzę (jedno dniowa wizyta studyjna) „ Podróż do świata nauki - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”.
  •  Spotkanie podsumowujące projekt pt. „ W świątecznym klimacie – czar świąt Bożego Narodzenia” .

 

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014r.                                                                                          Priorytet II Aktywne społeczeństwo,

 Kierunek działania : Wspieranie aktywnych form integracji społecznej.

Całkowity koszt zadania 116325.06 zł,  dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 91 945,06złotych,                                       koszty  własne Stowarzyszenia „ Warto Pomagać”: 24 380,00 złotych 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt jest współfinansowany z środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , Departamentu Pożytku Publicznego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich 2014r

                                                                                                                            

                      

 

 

Stowarzyszenie „ Warto Pomagać”                      Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".