Odwiedziło nas 113021 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
20.12
2023
"MOC Z NATURY - AKTYWNY EKO SENIOR W GMINIE LĄDEK"
MOC Z NATURY - AKTYWNY EKO SENIOR W GMINIE LĄDEK

Projekt pn. MOC Z NATURY -AKTYWNY EKO SENIOR W GMINIE LĄDEK

 

Spotkanie edukacyjno-promocyjne w której uczestniczyć będą przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, KGW, LUTW, mieszkańcy gminy Lądek (około 30 osobowa grupa). Część edukacyjną przeprowadzi Sara Grolewska - Szymczak, która zaprezentuje swoje projekty realizowane ze społecznościami miejskimi i wiejskimi, których głównym tematem jest ekologia, zielarstwo, etnobotanika, bioróżnorodność czy biocentryzm. Opowie o możliwościach jakie stwarza współpraca pomiędzy lokalnymi podmiotami i społecznością lokalną oraz jak wspierać lokalne inicjatywy czy lokalnych liderów i liderki. Zaprezentuje uczestnikom i uczestniczkom szereg możliwości dbania o zdrowie oraz o cały lokalny ekosystem, w którym żyjemy. Zaproponuje także przykłady aktywności lokalnych, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia osób żyjących na wsi, wzmocnienie ich poczucia sprawczości i przynależności do miejsca oraz poszanowanie otaczającej ich bioróżnorodności. Następnie słuchacze zostaną zaproszeni do udziału w cyklu edukacyjnym, którego celem jest przede wszystkim promowanie aktywności oraz wymiana międzypokoleniowa, a także wzmacnianie lokalnej społeczności i edukacja przyrodnicza / zielarska czy nawet dowartościowanie praktyk ludowych, które niegdyś miały ogromne znaczenie dla przetrwania człowieka i jego zdrowia w społecznościach wiejskich.

Po przerwie kawowej nastąpi druga część spotkania to promocja projektu: przedstawienie celów,  działań, rekrutacji uczestników projektu.

Działania projektowe:

Warsztaty "Dzika kuchnia"

Warsztaty tematyczne "Dzika kuchnia" (2 grupy 12 osobowych , każda grupa wypracuje 4 h zegarowe x 2 = razem 8h. Dzika kuchnia to jedna z etnobotanicznych tradycji na ziemiach Polski, a rozumiemy przez nią spożywanie dzikich roślin jadalnych. Dzikie rośliny stanowiły czasami bardzo ważną rolę na przednówku, kiedy kończyły się już zapasy lub w latach wojny. Pozwalała również na odżywienie organizmy po zimie, dzikie rośliny zbierane przez cały sezon używane były w kuchni i ziołolecznictwie. Jeszcze do niedawna spożywanie dzikich roślin kojarzone było z biedą jednak dziś coraz częściej traktowana jest jako element dziedzictwa niematerialnego, które warto kultywować. W ramach spotkania udamy się na spacer, podczas którego dowiemy się, które gatunki lokalnie rosnących roślin są jadalne, a których należy się wystrzegać. Po zbiorach roślin przygotujemy dania dzikiej kuchni z wykorzystaniem zebranych roślin. Porozmawiamy także o znanych uczestnikom i uczestniczkom przepisach z wykorzystaniem dzikich roślin jadalnych.

Warsztaty - Ziołowa apteczka

Dwie grupy warsztatowe ( 2 grupy 12 osobowych , każda grupa wypracuje 4 h zegarowe x 2 = razem 8h. W ramach warsztaty odbędzie się spacer botaniczny w poszukiwaniu roślin leczniczych charakterystycznych dla tego regionu oraz warsztaty tworzenia leczniczych preparatów medycyny ludowej. Warsztaty będą poprzedzone wykładem m na temat etyki zielarskiej, poszanowania stanowisk chronionych oraz środków ostrożności w trakcie stosowania roślin leczniczych. Zależy nam także na poznaniu domowych sposobów na wykorzystywanie tych roślin przez uczestniczki i uczestników warsztatu. Podczas spaceru poszukamy lokalnych roślin leczniczych, a po omówieniu ich działania na organizm zabierzemy do sali i przygotujemy z nich preparaty lecznicze takie jak maści, nalewki, syropy itp. Uczestnicy i uczestniczki poznają podstawy fitoterapii, zasady zbioru, suszenia i przetwarzania ziół, a także dowiedzą się czym jest etnobotanika oraz niematerialne dziedzictwo. Każda osoba zabierze do domu 3 samodzielnie przygotowane preparaty wraz z materiałami dydaktycznymi

Warsztaty - Kosmetyki roślinne

Dwie grupy warsztatowe 12 osobowe, w każdej grupie odbędą się 4h warsztatowe (4h x2 = 8h ) W ramach warsztatów stworzymy wspólnie naturalne produkty oparte na lokalnych, rodzimych ziołach - kremy, szampony i inne. Warsztat praktyczny poprzedzi spacer botaniczny w poszukiwaniu roślin, które można wykorzystać do produkcji ziołowych mazideł, maści, kremów, kąpieli. Każda roślina zostanie szczegółowo omówiona pod kątem bezpieczeństwa stosowania i sposobów wykorzystania. Uczestniczki i uczestnicy poznają sposoby na sporządzanie wyciągów roślinnych, tradycyjnych preparatów kosmetycznych i współczesnych zastosowań roślin w fitoterapii i kosmetologii. Każda osoba zabierze do domu 3 samodzielnie przygotowane kosmetyki wraz z materiałami dydaktycznymi.

Warsztaty - Rośliny barwierskie

Dwie grupy warsztatowe 12 osobowe, w każdej grupie odbędą się 4h warsztatowe ( razem 4h x 2 = 8h) roślinne zdobnictwo - warsztat dotyczyć będzie tradycyjnych metod barwienia tkanin oraz produkcji tkanin z rodzimych gatunków roślin. uczestniczki przygotują kąpiele barwiące na bazie lokalnych roślin oraz przygotują własne zdobione barwnikami roślinnymi tkaniny na kilka sposobów. Warsztat poprzedzi wykład na temat tradycji barwierstwa w historii Polski. Każda osoba zabierz ze sobą szal z batystu samodzielnie zabarwiony roślinami oraz materiały dydaktyczne

Wizyta studyjna - Ogród Botaniczny w Łodzi- rośliny dziko rosnące, zioła

W wizycie studyjnej w ogrodzie botanicznym uczestniczyć będzie 30 osobowa grupa beneficjentów projektu. Podczas zwiedzania ogrodu botanicznego z przewodnikiem zapoznamy się m.in.: - Z chwastami za pan brat – ścieżka przybliżająca rośliny występujące pospolicie na polach, trawnikach, przydrożach i przychaciach, określane mianem chwastów, które dawniej wykorzystywane były w kuchni jako źródło zdrowych i pełnowartościowych pokarmów. Podczas wizyty w Skansenie uczestnicy poznają podstawowe dzikie rośliny jadalne, takie jak np.: babka zwyczajna, gwiazdnica pospolita, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, komosa biała, mniszek lekarski. - APTEKA NA ŁĄCE I W OGRODZI, uczestnicy poznają podstawowe rośliny zielarskie wykorzystywane dawniej w medycynie ludowej, takie jak np.: mięta, tymianek, majeranek, nagietek, krwawnik czy mydlnica. Uczestnicy dowiadują się, które części roślin wykorzystywane były do celów leczniczych i jak sporządzano z nich preparaty ziołowe itp.

Warsztaty -Dzika kuchnia- robimy przetwory z dzikich roślin,                                                           Dwie grupy warsztatowe 12 osobowe. Każda grupa spotka się 2 razy po 4 h =8h ( razem 8 h x 2 = 16h) Dzika kuchnia - czyli robimy przetwory z dzikich roślin (późne lato) Podczas warsztatów wybierzemy się na spacer w poszukiwaniu lokalnych dzikich roślin jadalnych, zwłaszcza owoców. Po omówieniu każdego z gatunków przygotowujemy przetwory takie jak dżemy, soki, syropy, żelki na bazie pozyskanych roślin.

 

Zebranie i opracowanie skryptu - „MOC Z NATURY -AKTYWNY EKO SENIOR W GMINIE LĄDEK”: 4 osobowa grupa wolontariuszy zbierze i opracuje efekty działań projektowych, przepisy, porady (70 sztuk) które są niezbędne do życia w zgodzie z naturą. Uchylimy rąbka tajemnic i możliwości wykorzystania dzikich roślin, ziół w życiu codziennym, zawierać będzie wiele cennych wskazówek dotyczących zastosowania roślin w kuchni, kosmetyce i medycynie naturalnej. Będzie to także promocja działań projektowych, pracy wolontariuszy i współfinansowania projektu.

 

Inicjatywy uczestników projektu: Podczas dwóch spotkań beneficjenci wspólnie opracowywali i przygotowali wystawę do poszczególnych działań projektowych, prezentację multimedialną, oraz potrawy z roślin dziko rosnących i ziół na spotkanie podsumowujące projekt.

Konferencja podsumowująca projekt: W konferencji uczestniczyć będą beneficjenci projektu, partnerzy, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji i instytucji, mieszkańcy – będzie to spotkanie otwarte dla społeczeństwa lokalnego. Główne założenie konferencji to podsumowanie i zaprezentowanie efektów projektu. To także prezentacja przez uczestników poszczególnych działań projektowych, które zostaną zaprezentowane w postaci wystaw, prezentacji multimedialnych. Spotkanie podsumowujące projekt będzie okazją do rozmów na temat razem spędzonych chwil, wypełnienie ankiet oraz degustacja potraw przygotowanych przez uczestniczki warsztatów kulinarnych. To także okazja dla podziękowania wolontariuszom za ich pracę za rzecz realizacji działań projektowych.

 

 

 

 

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".