Odwiedziło nas 117236 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
13.01
2014
"Most międzypokoleniowy"
podsumowanie Projektu "Most międzypokoleniowy"

W spotkaniu podsumowującym projekt „ Most międzypokoleniowy” uczestniczył  Zarząd Stowarzyszenia  „Warto Pomagać”, członkowie  stowarzyszenia  „Warto Pomagać” na czele z Panią Wójt Arletą Pleśniak oraz grupa aktywnych seniorów  biorących udział w realizacji zadań w projekcie.

       Spotkanie otworzyła przewodnicząca Janina Taras serdecznie witając wszystkich  zebranych podkreślając, że jest to spotkanie podsumowujące cele i działania  projektu „ Most międzypokoleniowy”.

Zaznaczyła, że projekt był realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013 i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami projektu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Lądku, Szkoły Podstawowe w Lądku, Ratyniu, Ciążeniu  oraz Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Lądzie.                                                                                                                        Projekt tworzył zespół działań na rzecz poprawy i poziomu życia osób starszych, budowy przyjaznego społeczeństwa  a przede wszystkim tworzenia sieci oparcia społecznego dla osób starszych i  międzypokoleniowej integracji osób starszych z lokalnym  środowiskiem społecznym. Adresowany był do 70 seniorów  60+ i 40 osób w różnym wieku. Odbiorców było o wiele więcej niż zaplanowano w projekcie, szczególnie cieszyły się różne formy  spotkania z kulturą i rekreacją ( gdzie często organizatorzy zmuszeni byli do tworzenia list rezerwowych uczestników ), co potwierdza potrzebę realizacji takich działań.

W ramach projektu społeczeństwo mogło skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, konsultacji psychologicznych, wyjazdu kulturalno – rekreacyjnego do Uniejowa ,  teatru w Poznaniu oraz z wyjazdów na basen do Konina.                                                Dużym zainteresowaniem cieszyły się  warsztaty malarskie, kulinarne, komputerowe, profilaktyczne, spotkania integracyjne w świątecznym klimacie świąt Bożego Narodzenia.  Ogromne zainteresowanie i integrację społeczeństwa  osiągnęliśmy podczas  konkursu  kulinarnego pt. „ Domowe przysmaki przyprawiane tradycją i współczesnością.

         Podsumowując możemy powiedzieć, że projekt swoimi interdyscyplinarnymi działaniami przyczynił się do zwiększenia aktywności społecznej osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Nawiązane relacje społeczne będą  procentować, a sami uczestnicy  poświadczają zaistniałe zmiany i zgłaszają ogromną potrzebę uczestnictwa w rożnych formach kulturalnych, rekreacyjnych oraz  m.in. wspierania  aktywnych form integracji społecznej.

Podkreślono ogromną rolę pracy na zasadzie wolontariatu licznej grupy osób starszych, młodzieży/dzieci i innych grup wiekowych w różnym wieku.                                                                                                        Razem wartość wypracowana i przeliczona na złotówki to kwota 16 600.0 zł.

Wyróżniono ogromny wkład pracy m.in. dla: Piotra Kaźmierczaka, Felicji Rewers, Iwony Szubińskiej, Doroty Rudolf, Katarzyny Andrzejak, Marty Portala.

Szczególne podziękowania otrzymała autorka i organizatorka wielu działań w projekcie pani Janina Taras.

 Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominek - kwiat doniczkowy -  podziękowanie  za aktywny udział w projekcie.

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".